«Кризові» промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу

  • uk-UA

  • en-GB

«Кризові» промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу

Наталія Пирлік

Стаття присвячена особливому типу промови в жанровому просторі політичного дискурсу, а саме – «кризовій» публічній промові в переломний період історії, що визначається за інтенцією. Як зразок «кризових» промов розглядається «фултонський» тип публічного політичного виступу.

Ключові слова: політична лінгвістика, дискурс, жанр, «кризова» промова.

The "Crisis" Speeches in Genre Space of English-Language Political Discourse

Natalija Pyrlik

The article is devoted to a specific type of speech in genre space of political discourse, namely the "crisis" public speech at a crucial period of history, which is determined by intention. The "Fulton" type of public political speech is considered as an example of the "crisis" speeches.

Keywords: political linguistics, discourse, genre, the "crisis" speech.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами