Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації

Петрунько О.В., доктор психологічних наук

Проаналізовано уявлення викладачів і студентської молоді про інновації, які запроваджуються в системі освіти. Показано й типізовано основні проблеми впровадження освітніх інновацій. Означено можливості розв’язання цих проблем за допомогою системи інформаційно-промоційних технологій.

Ключові слова: освітні інновації, адресати інновацій, неприйняття інновацій, образ інновацій, технологічний супровід інновацій, інформаційно-промоційні технології впливу.

Образовательные инновации в Украине: проблемы внедрения и возможности оптимизации

Петрунько О.В., доктор психологических наук

Проанализированы преставления преподавателей и студентов об инновациях, внедряемых в системе образования. Показаны и типизированы основные проблемы внедрения образовательных инноваций. Очерчены возможности решения этих проблем с помощью системы информационно-промоционных технологий.

Ключевые слова: образовательные инновации, адресаты инноваций, непринятие инноваций, образ инноваций, технологическое сопровождение инноваций, информационно-промоционные технологии влияния

Educational innovations in ukraine: problems of implementations and possibilities for improvement

Petrunko O.V. Doctor of Psychological Sciences

Educators and students imagination of educational innovations were analyzed. Significant problems of educational innovations in the process of their implementation were demonstrated and located. Possible technological solutions for such problems using informational-promotional events were suggested.

Keywords: educational innovations, subject of educational innovations, image of innovation, resistance to innovations, activation of innovative resources, informational-promotional technologies.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами