Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №47 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 10
 • УДК: УДК 65.012.8:658.7
 • ISBD: Алькема В. Г. Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 147-156.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка

Алькема В.Г. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянуто сутність логістичної діяльності організацій сфери туристичного бізнесу. Висвітлено питання процесно-функціональної структуризації цієї діяльності. Здійснено системну декомпозицію складових логістичної діяльності у сфері туризму.

Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, логістична діяльність, логістична діяльність сфери туризму, фазові та функціональні складові діяльності, критерії ефективності логістичної діяльності.

Логистическая деятельность организаций сферы туристического бизнеса и ее специфика

Алькема В.Г. доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассмотрена сущность логистической деятельности организаций сферы туристического бизнеса. Освещены вопросы процессно-функциональной структуризации этой деятельности. Осуществлена системная декомпозиция составляющих логистической деятельности в сфере туризма.

Ключевые слова: туризм, туристический бизнес, логистическая деятельность, логистическая деятельность сферы туризма, фазовые и функциональные составляющие деятельности, критерии эффективности логистической деятельности.

Logistic activity of sphere of tourist business and its specificit

V.H. Alkema Doctor of Economics, Professor Head of Managerial Techniques Department, “KROK” University

Essence of logistic activity of organizations of sphere of tourist business is considered in the article. The question of process and functional structuring of this activity is refl ected. The system decomposing of constituents of logistic activity in the fi eld of tourism is carried out.

Keywords: tourism, tourist business, logistic activity, logistic activity of sphere of tourism, phase and functional constituents of activity, criteria of effi ciency of logistic activity.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами