Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Питання ефективності застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом

Добришин Ю.Є. кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук Університет економіки та права «КРОК»

Чернозубкін І.О. кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглядаються питання застосування автоматизованої інформаційної системи управління навчальним закладом (далі-АСУ «ВНЗ») на базі Університету економіки та права «КРОК», надаються рекомендації щодо напрямків автоматизації засобами інформаційної системи, наведено варіант розрахунку економічного ефекту від упровадження АСУ «ВНЗ» щодо типових операцій планування навчального процесу.

Ключові слова: автоматизована інформаційна система, навчальний заклад, економічна ефективність.

Вопросы эффективности применения автоматизированных информационных систем управления учебным заведением

Добришин Ю.Е. кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных наук, Университет экономики и права «КРОК»

Чернозубкин И.О. кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных наук, Университет экономики и права «КРОК»

В статье рассматриваются вопросы применения автоматизированной информационной системы управления учебным заведением (далее АСУ «ВУЗ») на базе Университета экономики и права «КРОК», даются рекомендации по использованию средств автоматизации, приведен вариант расчета экономического эффекта от внедрения АСУ «ВУЗ» на примере типовых операций планирования учебного процесса.

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, учебное заведение, экономическая эффективность.

The effectiveness of the application of automated information systems for the management of educational institutions

Yu.Ye. Dobryshyn PhD in Technical Sciences Associate Professor of Computer Sciences Department «KROK» University

I.O. Chernozubkin PhD in Technical Sciences Associate Professor of Computer Sciences Department «KROK» University

The article deals with the application of the automated information system for the management of the educational institution (hereinafter referred to as the ASU «VNZ» (ASС «HEI») on the basis of «KROK» University, gives recommendations on the use of automation tools, as well as the calculation of the economic effect from the introduction of the ASС «HEI» on individual complex operations used in planning of the educational process.

Keywords: automated information system, educational institution, economic effi ciency.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами