Цифрова трансформація світової економіки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №47 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 7
 • УДК: УДК 330.3:004
 • ISBD: Ковтонюк К. В. Цифрова трансформація світової економіки / К. В. Ковтонюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 70-76
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Цифрова трансформація світової економіки

Ковтонюк К. В. кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Київський національно економічний університет імені Вадима Гетьмана

У статті досліджується сутність економічної категорії «цифрова економіка» та визначається її взаємозв’язок із традиційною економікою. Оцінено вплив цифрової економіки на рівень економічного зростання.

Ключові слова: цифрова економіка, екосистема, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), цифрові дивіденди, економічне зростання.

Цифровая трансформация мировой экономики

Ковтонюк Е. В. кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

В статье исследуется сущность экономической категории «цифровая экономика» и определяется ее взаимосвязь с традиционной экономикой. Оценено влияние цифровой экономики на уровень экономического роста.

Ключевые слова: цифровая экономика, экосистема, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровые дивиденды, экономический рост.

Digital transformation of the world economy

K.V. Kovtoniuk PhD in Economics, Associate Professor of International Economics Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Digital economy as an economic category was considered in the article. The relationship between the digital and traditional economy was also determined. In the article the impact of digital economy on economic growth was estimated.

Keywords: digital economy, ecosystem, information and communication technologies (ICT), digital dividends, economic growth.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами