Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Оцінювання політичної ренти з використанням рейтингів міжнародних організацій

Грушко О.В. аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадими Гетьмана

У статті розкрито зміст політичної ренти та використано сукупність міжнародних індексів для її оцінювання.

Ключові слова: політична рента, корупція, індекси та рейтинги міжнародних організацій.

Оценка политической ренты с использованием международных организаций

Грушко А.В. аспирант, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

В статье раскрыто понятие политической ренты и использовано совокупность международных индексов для её оценивания.

Ключевые слова: политическая рента, коррупция, индексы и рейтинги международных организаций

Evaluation of Political Rent by means of International Organizations

O. Hrushko PhD student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

The article reveals the concept of political rent and the set of international indexes for its evaluation is used.

Keywords: political rent, corruption, international organizations indexes and ratings

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами