Оптимізація строків реалізації запасів сільськогосподарської продукції

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Видавництво: Журнал «Вісник аграрної науки»
  • Сторінок: 8
  • ISBN: ISSN 2308-9377

В.Р. КІГЕЛЬ. Оптимізація строків реалізації запасів сільськогосподарської продукції

Журнал «Вісник аграрної науки», 2003, № 3. Ст. 64–68

Наведено методику календарного планування, яка дозволяє визначати план реалізації запасів сільськогосподарської продукції за недетермінованих майбутніх ринкових цін, виходячи з економічних інтересів власника. Обов’язково враховується індивідуальне ставлення власника продукції до ризику отримати дохід менший від очікуваного внаслідок імовірнісного характеру майбутніх ринкових цін. Методика може використовуватися суб’єктами господарювання на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Вона захищає власника від необміркованих втрат очікуваного максимального доходу завдяки застосуванню сучасного апарату підтримки прийняття економічних рішень за умов ризику.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами