Індивідуальні пріоритети у недетермінованих задачах оптимізації фінансових рішень

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Видавництво: К.: Міленіум
  • Сторінок: 16

В.Р. КІГЕЛЬ. Індивідуальні пріоритети у недетермінованих задачах оптимізації фінансових рішень

Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія – Філологія – Педагогіка – Економіка. //Наукове видання, Український гуманітарний інститут. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. 1, В. ХУШ+427 с. – С. 614-632.

Наведено методи визначення та відбиття індивідуальних переважань особи, яка обирає рішення, при розв’язуванні задач оптимізації фінансових рішень за умов невизначеності та/або ризику, зазначено приклади можливого практичного використання методів у практиці фінансового менеджменту.

Изложены методы выявления и отображения индивидуальных предпочтений лица, принимающего решения, при решении задач оптимизации финансовых решений в условиях неопределенности и/или риска, показаны примеры возможного практического применения методов в практике финансового менеджмента.

Ключові слова: ООР (особа, яка обирає рішення), прибуток, невизначеність, ризик, детермінований еквівалент, індивідуальне ставлення до невизначеності (ризику).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами