Правова культура юриста в сучасних умовах розвитку суспільства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Правова культура юриста в сучасних умовах розвитку суспільства

О.В. Кривов’яз, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»

У статті досліджуються методологічні основи, етапи та особливості формування правової культури юриста в сучасних умовах розвитку суспільства.

Ключові слова: правова держава, правова культура, професійно-правова культура юриста.

Правовая культура юриста в современных условиях развития общества

О.В. Кривовяз кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Университет экономики и права «КРОК»

В статье исследуются методологические основы, этапы и особенности формирования правовой культуры юриста в современных условиях развития общества.

Ключевые слова: правовое государство, правовая культура, профессионально-правовая куль- тура юриста.

Legal culture of lawyer in modern conditions of society development

О. Kryvoviaz PhD in Law, Assistant Professor of Theory and History of Law Department, «KROK» University

Methodological bases, stages of formation and the peculiarities of the legal culture of lawyers in the present conditions of society explored in the article.

Keywords: constitutional state, legal culture, professional culture of lawyer.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами