Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу

Сингаївська І.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті обґрунтовано актуальність використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу, описані особливості використання інтерактивних методів у навчальному процесі. Викладені особливості інтерактивних методів та складові комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу, які необхідно розвивати. Накреслено перспективи подальших досліджень психологічних особливостей розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу.

Ключевые слова: компетентність, компетенція, комунікативна компетентність, інтерактивні методи навчання, соціально-психологічний тренінг, кейс-метод.

Использование интерективных методов обучения для развития коммуникативной компетентности будущих работников отельно-ресторанного бизнеса

Сингаевская И.В., кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье обоснована актуальность использования интерактивных методов обучения для развития коммуникативной компетентности будущих работников отельно-ресторанного бизнеса, описаны особенности использования интерактивных методов в учебном процессе. Изложены особенности интерактивных методов и составные коммуникативной компетентности будущих работников отельно-ресторанного бизнеса, которые необходимо развивать. Начерчены перспективы дальнейших исследований психологических особенностей развития коммуникативной компетентности будущих работников отельно-ресторанного бизнеса.

Ключевые слова: компетентность, компетенция, коммуникативная компетентность, интерактивные методы обучения, социально-психологический тренинг, кейс-метод.

Interactive teaching methods implementation aimed at hotel and restaurant business future workers communicative competence development

I. Syngaivska PhD (Psychological sciences), Associate Professor, Head of the Department of Psychology, “KROK” University

The article under review substantiates the topicality of interactive teaching methods implementation aimed at hotel and restaurant business future specialists communicative competence development. Thus, it describes the peculiarities of such methods application in the teaching process. The article stresses upon the necessity of development of the interactive methods and the communicative competence components of future hotel and restaurant business future specialists. Moreover, it discloses the perspectives of further researches as regards psychological peculiarities of hotel and restaurant business future specialists communicative competence development.

Keywords: competence, competency, communicative competence, interactive teaching methods, social and psychological training, case-method.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами