Форми забезпечення правопорядку інститутами громадянського суспільства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Форми забезпечення правопорядку інститутами громадянського суспільства

О.В. Кривов’яз, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»

В статті обґрунтовано сутність та значення забезпечення правопорядку недержавними структурами. На підставі цього сформульовано визначення форм забезпечення правопорядку, здійснено їх класифікацію та характеристику. Також здійснено перелік суб’єктів забезпечення правопорядку та форм їхньої діяльності в зазначеній сфері.

Ключевые слова: забезпечення правопорядку, форми забезпечення правопорядку, недержавні форми забезпечення правопорядку, правові форми забезпечення правопорядку, організаційні форми забезпечення правопорядку.

Формы обеспечения правопорядка институтами гражданского общества

О.В. Кривовяз кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Университет экономики и права «КРОК»

В статье обоснована сущность и значение обеспечения правопорядка негосударственными структурами. На основании этого сформулировано определение форм обеспечения правопорядка, осуществлена их классификация и характеристика. Также составлен перечень субъектов обеспечения правопорядка и форм их деятельности в данной сфере

Ключевые слова: обеспечение правопорядка, формы обеспечения правопорядка, негосударственные формы обеспечения правопорядка, правовые формы обеспечения правопорядка, организационные формы обеспечения правопорядка.

Forms of Enforcement of Law and Order by Institutions of Civil Society

О. Kryvoviaz PhD in Law, Assistant Professor of Theory and History of Law Department, «KROK» University

In the article revealed essence and importance of providing of law and order by non-state structures. Based on this defi nition formulated forms of providing of law and order, their classifi cation and characterization. Also made the list of the rule of providing of law and order, forms of activity in this area.

Keywords: providing of law-and-order, forms of providing of law-and-order, non-state forms of providing of law and order, legal forms of providing of law and order, organizational forms of providing of law and order.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами