Деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності

О.В. Кривов’яз, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»

У статті обґрунтовується необхідність законодавчого закріплення здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні, а також встановлення деонтологічних стандартів поведінки приватних детективів. Сформульовано визначення деонтології приватної детективної (розшукової) діяльності.

Ключевые слова: приватна детективна (розшукова) діяльність, приватний детектив, деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності.

Деонтология частной детективной (сыскной) деятельности

О.В. Кривовяз кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, Университет экономики и права «КРОК»

В статье обосновывается необходимость законодательного закрепления частной детективной (сыскной) деятельности в Украине, а также установления деонтологических стандартов поведения частных детективов. Сформулировано определение деонтологии частной детективной (сыскной) деятельности.

Ключевые слова: частная детективная (сыскная) деятельность, частный детектив, деонтология частной детективной (сыскной) деятельности.

Deontology of Private Detective (Investigation) Activity

О. Kryvoviaz PhD in Law, Assistant Professor of Theory and History of Law Department, «KROK» University

The necessity law implementation of private detective (investigation) activity in Ukraine and establish deontological standards of conduct of private detectives proved in the article. Defi nition of deontology of private detective activity formulated.

Keywords: private detective (investigation) activity, private detective, deontology of private detective (investigation) activities.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами