Науковий дискурс конфлікту в соціальній та юридичній психології

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Науковий дискурс конфлікту в соціальній та юридичній психології

О.В. Петрунько доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті проаналізовано особливості наукового дискурсу конфлікту у предметному полі соціальної та юридичної психології. Проаналізовано також особливості технологічного розв’язання конфлікту в соціально-психологічній та юридичній практиках. Показано обмежену роль права в розв’язанні соціальних конфліктів. Показано необхідність налагодження й зміцнення міжпредметних зв’язків юридичної та соціальної психології в дослідженні й операціоналізації конфлікту.

Ключевые слова: конфлікт, науковий дискурс конфлікту, конфлікт-менеджмент, юридичний конфлікт, юридична конфліктологія.

Научный дискурс конфликта в социальной и юридической психологии

О.В. Петрунько доктор психологесчких наук, старшый научный сотрудник, профессор кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье проанализированы особенности научного дискурса конфликта в предметном поле социальной и юридической психологии. Проанализированы особенности технологического разрешения конфликта в социально-психологической и юридической практиках. Показана роль права в разрешении социальных конфликтов. Показана необходимость налаживания и укрепления меж-предметных связей юридической и социальной психологии в исследовании и операционализации конфликта.

Ключевые слова: конфликт, научный дискурс конфликта, конфликт-менеджмент, юридический конфликт, юридическая конфликтология.

The scientific discourse of conflict in social and legal psychology

O.V. Petrunko Doctor of Psychology, Senior Research Fellow, Professor of Psychology’s Department of KROK University

The article analyzes the features of the scientifi c discourse of confl ict in the subject fi eld of social and legal psychology. The features of the technological solution to the confl ict in socio-psychological and legal practices are marked. The role of law in resolving social confl icts are shown. The necessity of establishing and strengthening of inter-subject relations legal and social psychology in research and operationalization of the confl ict are shown.

Keywords: confl ict, the scientifi c discourse of confl ict, confl ict- management, legal confl ict, legal confl ictology.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами