Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні

  • uk-UA

  • en-GB

Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні

Петрова І.Л., доктор економічних наук, проф.,завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університету економіки та права «КРОК»

Проаналізовано головні типи неформальної зайнятості в Україні й основні підходи до їх визначення. Виявлено соціальні ризики неформальної зайнятості, запропоновано шляхи їх обмеження та мінімізації.

Ключові слова: неформальна зайнятість, типи та підсегменти неформальної зайнятості, соціальні ризики неформальної зайнятості, ідентифікація ризиків, шляхи обмеження соціальних ризиків неформальної зайнятості, рефлекторно-проактивна технологія.

Social Risks of Informal Employment in Ukraine

Petrova Iryna L. Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the De-partment of Marketing and Behavioral Economics, University of Economics and Law «KROK»

This article analyzes the main types of informal employment in Ukraine and the main approaches to their definition. It defined social risks of informal employment and proposed the ways for limiting and minimizing them.

Keywords: informal employment, types and sub-segments of informal employment, social risks of informal employment, identification of risks, ways for minimizing the social risks of informal employment, reflex and proactive technology.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами