Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Цивільний захист
 • Спеціальність: На програмах з підготовки магістрів та спеціалістів
 • № комплекту: №36 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин‚ інформації та бізнесу
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 14
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 351.862.211.7
 • ISBD: Чернозубкін, І. О. Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру / І. О. Чернозубкін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - № 36. - С. 229-237
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

І.О. Чернозубкін
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та бізнесу,
Університет економіки та права «КРОК»

Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру

У статті описано аналітичну методику моніторингу надзвичайної ситуації соціального характеру, що пов’язана із загрозою або виникненням соціального конфлікту, якій вимагає застосування спеціальних, у тому числі силових заходів і засобів для його недопущення або ліквідації наслідків.

Ключові слова: цивільний захист, надзвичайна ситуація, надзвичайна ситуація соціального характеру, соціальний конфлікт, соціальна безпека, моніторинг.

И.А. Чернозубкин
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры международных отношений, информации и бизнеса,
Университет экономики и права «КРОК»

Методика мониторинга чрезвычайных ситуаций социального характера

В статье описана аналитическая методика мониторинга чрезвычайной ситуации социального характера, вследствие которой возник или существует угроза возникновения социального конфликта, разрешение которого или недопущение развития требует применения специальных, в том числе силовых мер и средств с целью его недопущения или ликвидации последствий.

Ключевые слова: гражданская защита, чрезвычайная ситуация, чрезвычайная ситуация социального характера, социальный конфликт, социальная безопасность, мониторинг.

I.Chernozubkin,
PhD, Assistant Professor of International Relations, Information and Business Department,
«KROK» University

Monitoring Methodology of Emergency of Social Character

The article describes the analytical methodology for monitoring of emergency of social character that is related to a threat of social conflict occurrence that requires special, including force, measures and methods for results exclusion and prevention.

Keywords: civil defense, emergency, emergency of social character, social conflict, social security, monitoring.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами