Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації

Петрова І.Л., доктор економічних наук, проф.,завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університету економіки та права «КРОК»

У статті досліджуються проблеми взаємозв’язку стратегії та політики управління людськими ресурсами, розкривається зміст і пропонується модель стратегії управління людськими ресурсами на основі компетенцій персоналу, виявляються переваги та обмеження стратегічного управління людськими ресурсами.

Ключові слова: стратегія та політика управління людськими ресурсами, модель стратегії управління людськими ресурсами, компетенції персоналу.

Обоснование стратегического подхода к управлению человеческими ресурсами организации

Петрова И.Л., доктор экономических наук, проф., Заведующий кафедрой маркетинга и поведенческой экономики, Университета экономики и права «КРОК»

В статье исследуются проблемы взаимосвязи стратегии и политики управления человеческими ресурсами, раскрывается содержание и предлагается модель стратегии управления человеческими ресурсами на основе компетенций персонала, выявляются преимущества и ограничения стратегического управления человеческими ресурсами.

In the article the problems of the interrelation of strategy and policy of human resources management are investigated, the content is defined and the model of the human resources strategy on the basis of the competencies of personnel is proposed, advantages and limitations of strategic management of human resources are revealed.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами