Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності

Петрова І.Л., доктор економічних наук, проф.,завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університету економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена обґрунтуванню сутності й різноманітності функціональних стратегій управління персоналом і характеристиці їх основних типів: споживацького, партнерського, ідентифікаційного.

Ключові слова: функціональна стратегія управління людськими ресурсами; класифікація стратегій управління людськими ресурсами; споживацька; партнерська; ідентифікацій на стратегії

Идентификация стратегии управления персоналом: родовые признаки и видовые отличия

Петрова И.Л., доктор экономических наук, проф., Заведующий кафедрой маркетинга и поведенческой экономики, Университета экономики и права «КРОК»

Статья посвящена обоснованию сущности и разнообразия функциональных стратегий управления персоналом и характеристике их основных типов: потребительского, партнерского, идентификационного.

The article is dedicated to the substantiation of essence and variety of functional strategies of human resource management and to the characteristic of their basic types: consumption, partnership and identification strategies.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами