Особливості стимулювання інноваційної діяльності

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Особливості стимулювання інноваційної діяльності

Петрова І.Л., доктор економічних наук, проф.,завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університету економіки та права «КРОК»

Розглянуто особливості стимулювання інноваційної діяльності, що враховують її специфіку, суперечливе спрямування, з одного боку, на творчу самореалізацію працівника а з іншого, на одержання комерційного ефекту. Обґрунтована комплексність стимулювання інноваційної діяльності, що передбачає поєднання різноманітних засобів та задоволення інтересів всіх учасників інноваційного процесу.

Ключові слова: інноваційна діяльність; конкурентні переваги; комерційний результат; система мотивації; інноваційна активність організаційні методи; економічне стимулювання.

Особенности стимулирования инновационной деятельности

Петрова И.Л., доктор экономических наук, проф., Заведующий кафедрой маркетинга и поведенческой экономики, Университета экономики и права «КРОК»

Рассмотрены особенности стимулирования инновационной деятельности, учитывающие ее специфику, противоречивую направленность, с одной стороны, на творческую самореализацию работника, а с другой, на получение коммерческого эффекта. Обоснована комплексность стимулирования инновационной деятельности, предусматривающая сочетание разнообразных средств и удовлетворение интересов всех участников инновационного процесса.

Features of the innovative activity enforcement.

Peculiarities of the innovative activity enforcement based on its features are considered. Contradiction between creativity and profit as two goals is pointed out. Complex approach to the innovative activity enforcement including different stimulus and interests of all participants of innovative process is grounded.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами