Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України

  • uk-UA

  • en-GB

Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України

Петрова І.Л., доктор економічних наук, проф.,завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університету економіки та права «КРОК»

У статті розглянуто тенденції та перешкоди на шляху становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України.

Ключові слова: інновація, ринок інновацій, інноваційна активність, аномалії ринку інновацій, економічна безпека

Formation of the innovations market in the context of economical safety of Ukraine

I.L. Petrova Doctor of Economics, Professor «KROK» University, Management and Marketing Department

The article reviewed the the trends and obstacles to development of the market of innovation in the context of economical safety of Ukraine.

Ключові слова: innovation, market innovation, innovation activity, abnormality market innovation, economic security

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами