Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

С.М. Вихрист кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», член Комітету з дотримання Протоколу про воду та здоров’я

У статті розкрито механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, його організаційно-правові форми, порядок розгляду справ та повноваження Наради Сторін Протоколу та Комітету з дотримання у цій сфері

Ключові слова: попередження, обмеження і зниження рівня поширення захворювань, пов’язаних з водою; механізм забезпечення дотримання; подання, звернення, повідомлення; Нарада Сторін; Комітет з дотримання

В статье раскрывается механизм обеспечения соблюдения Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, его организационно-правовые формы и полномочия Совещания Сторон Протокола и Комитета по соблюдению в этой сфере.

The article describes the compliance review mechanism under the Protocol on Water and Health to the UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, its institutional arrangements and competences of the Meeting of the Parties to the Protocol and the Compliance Committee in this fi eld.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами