Макропруденційні умови національної безпеки

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №49 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 8
 • УДК: УДК 343.3:351.863
 • ISBD: Алімпієв Є. В. Макропруденційні умови національної безпеки / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 4-18.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Макропруденційні умови національної безпеки

Є.В. Алімпієв доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії Університет економіки та права «КРОК»

У статті зроблено спробу дослідити вплив макропруденційної політики центрального банку на національну безпеку країни. Остання є підставою для соціально-економічної стабільності суспільства та позитивної економічної динаміки.

Ключові слова: макропруденційна політика, національна безпека, макроекономічна рівновага.

Макропруденциальные условия национальной безопасности

Е.В. Алимпиев доктор экономических наук, доцент, професор кафедры экономической теории, Университет экономики и права «КРОК»

В статье сделана попытка исследовать влияние макропруденциальной политики центрального банка на национальную безопасность. Последняя представляет собой основу социально-экономической стабильности общества и позитивной экономической динамики.

Ключевые слова: макропруденциальная политика, национальная безопасность, макроэкономическое равновесие.

Macroprudential conditions of national security

Yevheniy V. Alimpiyev Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of Economic Theory “KROK” University

The article attempts to investigate the infl uence of the macroprudential policy of the central bank on national security, which is the basis of the social and economic stability of society and positive economic dynamics.

Keywords: macroprudential policy, national security, macroeconomic balance.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами