Метод системно-цілістного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаемодією (на прикладі проектної діяльності)

  • uk-UA

Метод системно-цілістного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаемодією (на прикладі проектної діяльності)

О.М. Медведєва

Обгрунтовано та розкрито сутність елементів методу системно-цілісного моделювання активності зацікавлених сторін для задач управління взаємодією. В якості прикладу розлядано управління взаємодією у віхових ситуаціях в межах проектної діяльності.

Ключові слова: діяльність, проект, віхова ситуація, варіант розвитку, цінність, інформація, інтроформація, відношення, ставлення, прояв, вплив.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами