Системні моделі представлення оцінювання економічної безпеки підприємств як феномену

  • uk-UA

Системні моделі представлення оцінювання економічної безпеки підприємств як феномену

Россошанська Ольга Валентинівна

Розглянуто сутність феномену оцінювання в аспекті економічної безпеки підприємства. Формалізовано систему дефініцій оцінної діяльності. Запропонована графічна модель відображення відмінних ознак пізнавальної та оцінної діяльності, модель представлення цінності як властивості самого обєкту оцінювання. Розроблені системологічні принципи економічної безпеки підприємства та уточнені аксіоми системи оцінювання економічної безпеки з позиції діяльнісного підходу. Побудовано модель взаємозв’язку принципів порівняльності, які розкривають методологічні основи оцінювання економічної безпеки. Доведено доцільність виділення оцінної діяльності в окрему дисципліну в рамках теорії економічної безпеки

Ключові слова: суб’єкти, об’єкти оцінювання, суб’єктно-об’єктні відносини, оволодіння об’єкта суб’єктом

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами