Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

  • uk-UA

Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

Россошанська Ольга Валентинівна

Представлено модель системи економічної безпеки інноваційного проектно-орієнтованого підприємства (ІПОП), в основу якої покладено удосконалену модель економічної системної тетради. Доведено доцільність виконання функції оцінювання рівня економічної безпеки підприємства окремою службою оцінювання. Встановлено її місце в системі економічної безпеки підприємства. Виявлені нові об’єкти оцінювання для ІПОП. Сформульовані вимоги до компонентів компетентнісного світогляду управлінців службами ІПОП.

Ключові слова: служба оцінювання, компоненти діяльності, світоглядні метрики, компетентнісний підхід

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами