Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств

  • uk-UA

Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств

Россошанська Ольга Валентинівна

Розглянуто розвиток людства за показниками глобальних цивілізаційних утворень, типу людської праці, ритмів зміни технологічних укладів та переважаючого фактору виробництва. Доведено, що людство перейшло до нематеріальної стадії розвитку – економіки знань. Описано рух наукової думки від зародження економіки знань до суспільства зростаючої невизначеності. На основі аналізу коефіцієнтів кореляції між індексами, які характеризують сучасний стан розвитку країн, виявлено, що основна причина економічної небезпеки підприємств багатьох країн - неперехід до людиноцентричної цивілізаційної парадигми, а основним джерелом загроз виступає особистість, яка реалізує життєдіяльність у новому інформаційно-комунікаційному середовищі. Проведено аналіз особливостей сучасної економіки знань. Показано, що найбільш адекватними в цій економіці є інноваційні проектно- орієнтовані підприємства.

Ключові слова: особистість, міждисциплінарність економічної науки, інноваційно-креативно-науково-творча діяльність, показники безпеки.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами