Механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

  • uk-UA

Механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

Россошанська Ольга Валентинівна

Удосконалено модель системоутворювальних факторів компонентів повної системи економічної безпеки. Розроблені формули для розрахунку індикаторів економічної безпеки за показниками діяльності, стану комфортності внутрішнього середовища діяльності та компетентності працівників підприємства. Описано метод побудови п’ятирівневих оцінних шкал індикаторів стану та інтегрального індикатору рівня економічної безпеки підприємства. Визначені порогові значення цих індикаторів. Запропоновано візуалізоване представлення станів економічної безпеки через показники, які використовуються при розрахунку індикаторів економічної безпеки. На основі зазначених розробок як інструментальних засобів сконструйовано механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств. Запропоновано структуру нечітких правил для пошуку найбільш ефективних заходів покращення конкретної безпекової ситуації як основи для розробки комп’ютерної програми підтримки прийняття рішень при формуванні оцінних суджень про рівень економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека, повна система економічної безпеки, інноваційне проектно-орієнтоване підприємство, порогові значення індикаторів, нечіткі шкали, механізм оцінювання.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами