Системне представлення методологічних засад оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

  • uk-UA

Системне представлення методологічних засад оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

Россошанська Ольга Валентинівна

Визначено місце інноваційних проектно-орієнтованих підприємств в сучасній економіці. Доведено, що відмінною ознакою наукової спеціальності 21.04.02 є дослідження систем, пов’язаних з економічною безпекою суб’єктів господарювання. Розкрито сутність системного підходу до оцінювання економічної безпеки. Запропоновано модель надсистеми економічної безпеки, яка складається з чотирьох систем: підприємства як економічної системи, системи економічної безпеки, системи її забезпечення та системи оцінювання. На основі виявлених системоутворювальних тріад доведено існування змістовного зв’язку між вказаними системами. Визначено, що джерелами появи загроз безперервній діяльності підприємства є цінності працівників та осіб, зацікавлених в його діяльності. Обґрунтовано вибір способу представлення будь-якої методології діяльності, для якого розроблена системна модель, що містить три масштаби розгляду діяльності. Доведено її відповідність критерію цілісності. Для інноваційних проектно-орієнтованих підприємств розкрити усі компоненти цієї моделі для діяльності з оцінювання економічної безпеки

Ключові слова: методологічні основи, моделі систем економічної безпеки, системоутворювальні фактори, оцінна діяльність, економічна безпека, інноваційні проектно-орієнтовані підприємства.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами