Стратегічний потенціал як фактор економічної безпеки соціально- економічних систем в контексті конвергенції економіки знань та цифрової економіки

  • uk-UA

Стратегічний потенціал як фактор економічної безпеки соціально- економічних систем в контексті конвергенції економіки знань та цифрової економіки

Россошанська Ольга Валентинівна

Проведено аналіз терміну «потенціал». Запропоновані графічні моделі, які розкривають його сутність. Проаналізовані підходи до визначення стратегічного потенціалу. Показано, що існуючі визначення не зовсім враховують зміни, які відбуваються в економіці та суспільстві знань. Переглянуто сутність стратегічного потенціалу з урахуванням глобальної тенденції діджіталізації, яка охоплює всі області сучасної життєдіяльності і супроводжує конвергенційний перехід цивілізації від Industry 4.0 до Society 5.0. Доведено, що в цих умовах стратегічний потенціал будь-якої соціально-економічної системи визначається її мудрістю як раціо-емоціо-інтуіціо-трансціо цілісністю, яка гармонійно наповнена фізичним, емоційним, контекстуальним та натхненним інтелектами. Стратегічний потенціал таких систем є головним фактором їх економічної безпеки.

Ключові слова: індустрія 4.0, спільнота 5.0, цифрове суспільство, невизначенність, безпечне середовище життєдіяльності, знання, мудрість

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами