«Правничий вісник Університету «КРОК» №36-37

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №36 «Правничий вісник Університету «КРОК», №37 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 136
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 36.-37. – К., 2019. – 134 с.

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ; КОНСТИТУЦІЙНЕ, МУНІЦИПАЛЬНЕ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • Ткач Д. І.
  Міжнародно-правові аспекти анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією
 • Телліс С. О.
  Методологічні основи дослідження інституту Президенства Угорщини та України: порівняльно-правовий аналіз
 • Красовський К. Ю.
  Розуміння ідей природних прав у науковому доробку Богдана Кістяківського
 • Гавриленко Т. С.
  Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві
 • Шевцова А. В.
  Співвідношення права та закону в українській правовій традиції модерної доби

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Голенко І. П.
  Правові аспекти захисту прав пасажирів-пільговиків при перевезеннях автомобільним транспортом
 • Ващук М. М., Корольова В. В.
  Правовий статус і специфіка діяльності військових капеланів у США за матеріалами судової практики
 • Мельник І. І.
  Механізм охорони захисту прав при споживчому кредитуванні в Україні

Розділ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Гіжевський В. К., Світлак І. І., Скірський І. В.
  Суспільно-небезпечні наслідки – ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.291 ККУ
 • Маковецька Н. Є., Яремко Г. З.
  «Катюзі по заслузі» або окремі міркування щодо загальних засад призначення покарання
 • Степенко А. В.
  Юридично-правові проблеми діяльності детективних агенцій України

Розділ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Іванцанич В. В.
  Релігійний світогляд шкільної молоді: проблема методу вимірювання
 • Сорока І. А., Сингаївська І. В.
  Дослідження особливостей емоційного інтелекту індійських студентів
 • Петрунько О. В.
  Структурно-функціональний аналіз емоційної сфери людини на стику загальної, диференціальної, клінічної та юридичної психології
 • Довгань Н. О.
  Соціокультурна взаємодія поколінь: динамічне поле культурної пам’яті
 • Онопрієнко-Капустіна Н. В.
  Гендерно-вікова та освітньо-професійна специфіка самоефективності майбутніх фахівців соціальних служб

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами