«Правничий вісник Університету «КРОК» №12

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №12 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 144
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 12. – К., 2012. – 144 с.

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.О. Янчук
  До питання про модернізацію конституційно-правового регулювання безпосереднього народовладдя
 • Ю.О. Пундор
  Підходи до розуміння права та категорії «суб’єкт права» у XIX–XX століттях

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.Ю. Барвіцький
  Судовий захист прав і законних інтересів територіальних громад
 • Т.Р. Федосєєва
  До питання укладення договору найму житла
 • Є.О. Ятченко
  Особливості участі релігійної організації-боржника у виконавчому провадженні

Розділ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРА-ТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • С.Г. Гордієнко
  Загальнонаукові проблеми визначення та класифікації інформації
 • Н.В. Дараганова
  Особливості розгляду спорів про працю окремої категорії осіб – суб’єктів владних повноважень
 • Л.С. Криворучко
  Сутність міжнародних стандартів у організаційно-правовому забезпеченні захисту прав людини в Україні: аналітичний огляд
 • Т.В. Мазур
  Становлення методу правового регулювання як критерію визначення меж фінансового права
 • П.Д. Петренко
  Економічна та правова природа банківської гарантії
 • В.І. Теремецький
  Удосконалення взаємодії та координації діяльності органів державної податкової служби України

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • О.В. Мазур
  Інститут судового контролю на досудовому провадженні: історія, сучасність, майбутнє
 • О.Ю. Льошенко
  Захист прав затриманих та ефективність розслідування фактів жорстокого поводження: європейські стандарти та українські реалії
 • О.Б. Сибаль
  Соціально-історична обумовленість кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час спортивних заходів

Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • О.Д. Сафін, Н.Л. Шеленкова
  Особистісне та професійне самовизначення як психологічна основа реалізації особистості в діяльності
 • Т.В. Бондаренко
  Ризики у формуванні ідентичності дитини в процесі її вікового розвитку
 • Т.В. Дектярьова
  Етимологія та сутність поняття «психологія безпеки»
 • Ю.А. Живоглядов
  Практическая философия повседневной жизни: опыт проведения экзистенциального коучинга
 • Ю.М. Удовенко
  Специфіка соціально-психологічної допомоги дітям, які зазнали впливу несприятливих умов соціалізації

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами