«Правничий вісник Університету «КРОК» №13

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №13 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 268
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 13. – К., 2012. – 268 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1.ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • В.В. Кравченко
  Принципи формування компетенції місцевого самоврядування відповідно до міжнародних стандартів
 • Б.В. Бернадський
  Контррозвідувальний аспект реорганізації органів політичного розшуку Російської імперії в Україні
 • М.А. Панфьорова
  Міста степової України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: аналіз історіографії
 • А.Н. Пугачёв
  Понятие, особенности и структура конституционно-правовых отношений
 • Т.А. Француз-Яковець
  Європейська практика бікамералізму в поглядах президентів України, алгоритми інституційних балансів
 • А.О. Янчук
  Поняття правотворчої діяльності народу
 • О.Ю. Янчук
  Кроки судової реформи: залежність чи незалежність судової влади?

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • С.Г. Гордієнко
  Алгоритм кодифікації законодавства з питань інтелектуальної власності
 • О.М. Борейко
  Категорії «неспроможність» і «банкрутство» в праві та теорії
 • І.В. Ковальов
  Установчі збори суб’єкта господарювання, що створюється в процесі перетворення акціонерного товариства: проблемні питання
 • Н.В. Партоленко
  Розвиток, становлення та правове регулювання нотаріату в Україні
 • П.Д. Петренко
  Міжнародно-правові джерела регулювання незалежних гарантій: формування та розвиток
 • А.М. Сичевська
  Правові особливості захисту прав співвласників
 • Д.В. Трут
  Ознаки та підстави виникнення солідарних зобов’язань як різновиду цивільно-правових зобов’язань із множинністю осіб
 • С.І. Шимон
  Відродження «res incorporales» в українському цивільному законодавстві (сучасний досвід)

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • В.К. Гіжевський
  Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України
 • Р.Ф. Аракелян
  Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин
 • М.Л. Бєлкін
  Значення та перспективи впровадження судового прецеденту в судочинстві України в контексті забезпечення єдності правозастосування
 • Т.В. Мазур
  Поняття «метод» у праві (на прикладі фінансового права)

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИ КА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Л.С. Криворучко, П.Г. Назаренко
  Групи способів вивчення фінансових шахрайств як елемент криміналістичної характеристики злочинів цього виду
 • Г.В. Соловей
  Деякі аспекти дії принципу змагальності при закінченні досудового провадження
 • І.В. Тарасова
  Застосування до неповнолітніх запобіжних заходів, що обмежують свободу пересування
 • А.С. Чистякова
  Кримінальна правова охорона відомостей, що становлять лікарську таємницю

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Ткач Д.І.
  Соціально-психологічний феномен політичного лідерства
 • О.Д. Сафін, О.В
  Бабелюк Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників у процесі служби
 • В.С. Сидак, В.А. Козенюк
  Психологические составляющие социального насилия начала ХХ века
 • Г.М. Бевз
  Ефекти розширеного функціонування прийомної сім’ї
 • Н.Г. Калашник, В.С. Сідак
  Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді
 • В.В. Кондрюкова
  Психологічні особливості інформаційно-аналітичної діяльності фахівця з економічної безпеки
 • С.І. Лиска
  Компетентнісний підхід у дослідженні професійної успішності особистості
 • Б.М. Одягайло
  Психологія, економіка і культура: онтогенетичний зв’язок та роль у формуванні глобального конкурентного середовища
 • К.В. Олександренко
  Комунікативні та дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця
 • Ж.В. Севастьянова
  Роль професійно-психологічних позицій та особистісних особливостей у професійній діяльності педагога
 • І.А. Сорока
  Взаємозв’язок стресу з конфліктами в колективі організації
 • А.В. Шулдик
  Компетентнісний підхід до формування професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів
 • Л.В. Шульга
  Теоретичні та практичні аспекти захисної промови як засобу психологічного впливу в умовах судових дебатів

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами