«Правничий вісник Університету «КРОК» №14

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №14 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 137
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 14. – К., 2012. – 137 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • Б.В. Бернадський
  Національно-економічна безпека країни та роль у ній органів державної безпеки
 • Л.І. Баликіна
  Необхідність законодавчого закріплення представницького характеру парламенту України як однієї з передумов становлення парламентаризму

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • О.В. Двірська
  Медіація – інструмент досудового врегулювання господарських спорів
 • Д.В. Карпенко
  Система суб’єктів прав на базу персональних даних
 • И.В. Погодина
  Экономическая безопасность как составной элемент национальной безопасности государств в условиях Таможенного союза
 • Ю.О. Пундор
  Розвиток і впровадження категорії «господарська правосуб’єктність» як засіб вирішення сучасних проблем господарського правозастосування
 • В.А. Січевлюк
  Особливості правового регулювання суспільного споживання об’єктів права інтелектуальної власності

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • М.Л. Бєлкін
  Європейський суд з прав людини про порушення державою прав платників податків
 • В.М. Миронюк
  Стратегія охорони земель у ЄС (економіко-правовий аспект)

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.М. Боровенко, О.О. Сагаль
  Міжнародно-правові підстави чинності Кримінального кодексу України в просторі
 • О.В. Мазур
  Кримінально-правові аспекти протидії наркоманії
 • І.В. Тарасова
  Новації Кримінального процесуального кодексу України 2012 року в застосуванні запобіжних заходів
 • О.В. Тихонова
  Генеза кримінально-правової охорони фінансової безпеки держави
 • Т.Ю. Ткачук
  Актуальні питання взаємодії організацій, що здійснюють приватну охоронну діяльність, із правоохоронними органами України

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Л.М. Карамушка, О.А. Філь, П.П. Блешмудт
  Технологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді
 • Т.В. Дектярьова
  Психологічна безпека вищих навчальних закладів: формування понять
 • О.С. Дронова
  Психологічні особливості пошуку та підбору персоналу
 • Н.С. Коновчук
  Основні причини та профілактика професійного вигорання у менеджерів
 • Н.Ю. Кузьміна, П.М. Андруховець
  Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки студентів до діяльності в бізнес-середовищі
 • М.С. Кутас
  Лідерство як фактор успішності керівника проекту
 • С.Л. Марков
  Основні механізми та прийоми творчого ділового спілкування
 • Н.О. Омельченко
  Психологічні фактори формування управлінської компетентності за допомогою коучингу
 • І.В. Сингаївська
  Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією «Бізнес-психологія» магістратури «Бізнес-адміністрування» в Університеті «КРОК»
 • В.Є. Шевченко
  Кадрова безпека підприємства: організаційно-психологічні аспекти
 • А.В. Шулдик
  Діагностика мотиваційного компонента професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами