«Правничий вісник Університету «КРОК» №18

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №18 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 192
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 18. – К., 2014. – 192 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз
  Психолого-правовий аспект тероризму
 • А.Й. Француз, C.Б. Сулицький
  Конституційно-правові аспекти введення двопалатного парламенту в Україні
 • К.Б. Айріян
  Конституційно-правова сутність інституту «конституційна скарга»
 • Ю.А. Алєксєєва
  Політичний портрет жандарма
 • Б.В. Бернадський
  Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки у 1914 році
 • І.С. Окунєв
  Деякі теоретико-правові питання класифікації правових статусів суб'єкта права
 • А.Н. Пугачёв
  Феномен «договорной» конституции как юридизированной формы отражения социальных противоречий
 • Т.А. Француз-Яковець
  Створення бікамерального парламенту як основи на шляху виходу з політичної кризи
 • А.О. Янчук
  Безпосереднє здійснення влади народом і соціологічна школа права

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.А. Січевлюк, І.Ф. Сельський
  Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб’єктності унітарними приватним підприємствами та шляхи їх подолання

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • В.К. Гіжевський, Н.Ю. Ратинська
  Реформування трудового законодавства в сучасних умовах
 • С.В. Лозовой
  До проблеми принципів правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку за українським законодавством

РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Л.І. Паращенко
  Проблеми організаційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сприйнятті директорів шкіл
 • І.Б. Абдуллаєва
  Характеристики робочого місця як чинники розвитку самоефективності підприємців сфери торгівлі
 • В.Ф. Вінтоняк
  Професійне зростання офіцера в особистісному вимірі
 • Ю.Л. Вітомський
  Психологічна характеристика управлінської діяльності керівника приватного охоронного підприємства
 • А.В. Вознюк
  Рівень сформованості особистісного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками
 • Т.В. Дектярьова
  Психологічна безпека організації вищих навчальних закладів
 • А.О. Капацина
  Характерологічна обумовленість розвитку компетенцій менеджерів
 • О.Ф. Король
  Психологічний аналіз співвідношення ключових понять соціальної компетентності
 • Д.О. Олешко
  Ocнoвнi нaпрями рoзвитку психологічної бaрʼєрocтiйкocтi у oфiцeрiв-прикoрдoнникiв
 • Н.О. Омельченко
  Дослідження управлінської компетентності за допомогою методу центру оцінки
 • Л.Г. Петрова
  Організаційні чинники задоволеності професійною діяльністю менеджерів з персоналу
 • І.А. Сорока
  Семінар-тренінг «Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ»
 • А.І. Чакова
  Вплив домінування лівої півкулі мозку на наявність у особистості лінгвістичних здібностей
 • В.Є. Шевченко
  Психологічний аналіз діяльності персоналу інформаційно-аналітичного профілю розвідувального органу Міністерства оборони України

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами