«Правничий вісник Університету «КРОК» №10

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №10 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 160
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 10. – К., 2011. – 160 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • В.В. Кравченко
  Органи місцевого самоврядування: теоретичні підходи до визначення поняття
 • Л.І. Баликіна
  Позитивний досвід інституту парламенту Республіки Білорусь для України – концептуальний підхід
 • В.І. Озель
  Співвідношення принципу вільної згоди наречених та дозволу батьків на укладення шлюбу в Україні (Х – ХІХ ст.)
 • Ю.О. Пундор
  Історичний аспект формування категорії «суб’єкт права»
 • А.О. Янчук
  Становлення і сучасний стан наукової розробленості проблематики безпосереднього здійснення влади народом

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.А. Бортняк, У.-В. І. Скрипух
  Формулювання розумного строку в ході розгляду справ судами цивільної юрисдикції
 • А.О. Гелич
  Відшкодування спадкоємцями витрат на охорону та управління спадковим майном
 • Н.О. Герасименко
  Поняття і господарсько-правові ознаки комунальних банків
 • В.С. Лук’янець
  Правове регулювання антиконкурентної узгодженої практики в Євросоюзі (із урахуванням змін за Лісабонським договором 2009 року)
 • Н.В. Михальська
  Правові наслідки звернення до суду з вимогами, що не підпадають під його цивільну юрисдикцію
 • О.П. Міщенко
  До проблем визначення та класифікації способів здійснення суб’єктивних авторських прав

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • С.І. Бугера
  Інформаційно-правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції органічного виробництва
 • Ю.О. Гелич
  Види інформації за законодавством України
 • В.М. Столбовий
  Органи державного управління цивільною авіацією в Україні
 • В.І. Теремецький
  Збирачі податків і зборів як факультативні суб’єкти податкових правовідносин

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.В. Антипов
  Статті 2391 і 2392 Кримінального кодексу України: колізія змісту та мети кримінально-правових норм
 • О.А. Губська
  Угода про визнання вини у кримінальному процесі: досвід і практика застосування
 • С.В. Дрёмов
  Проблемные вопросы правового регулирования конфиденциального сотрудничества граждан Украины и других лиц с оперативными подразделениями правоохранительных органов Украины
 • В.А. Тимошенко, С.В. Дрьомов
  Проблемні питання правової природи спеціальної конфіскації

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • О.О. Бірюк
  Оптимізація мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу
 • Ю.Л. Вітомський
  Експериментальне вивчення професійно важливих якостей охоронника приватного охоронного підприємства
 • О.В. Коноплицька
  До проблеми класифікації неповнолітніх правопорушників
 • М.С. Кутас
  Управлінське спілкування як складова діяльності керівника проектів
 • Ж.В.Севастьянова
  Професійна мотивація викладача вищого навчального закладу як психологічна проблема

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами