«Правничий вісник Університету «КРОК» №9

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №9 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 162
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 9. – К., 2011. – 162 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.О. Янчук, Т.В. Мазур
  До питання про конституційність здійснення прокуратурою функції нагляду за додержанням і застосуванням законів
 • О.П. Єгоров
  Правова культура: поняття, елементи та рівні

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • В.А. Бортняк
  Юридичні особливості об’єктів страхування
 • О.Ю. Карякіна
  Франчайзинг як одна з форм договірної передачі прав інтелектуальної власності: економіко-правові аспекти
 • Л.С. Криворучко
  Захист особистих немайнових прав фізичної особи за міжнародно-правовими стандартами
 • В.С. Лук’янець
  Application of EC state aid law by the Member State courts

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • В.А. Бортняк, Б.В. Хуторний
  Особливості системи оборонного планування, програмування, розроблення та виконання бюджету Збройних сил США
 • С.І. Бугера
  Систематизація аграрного законодавства та якість сільськогосподарської продукції
 • С.Г. Гордієнко
  Розуміння категорій «інформаційні відносини» та «суб’єкти інформаційного права»
 • Ю.І. Кіщак
  Адміністративна природа послуги при розгляді звернень громадян
 • І.В. Мораренко
  Особливості реалізації адміністративного примусу в механізмі фінансового моніторингу
 • В.П. Печуляк
  Сучасний етап розвитку правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України
 • Б.В. Хуторний
  Адміністративно-правовий статус суб’єктів, що забезпечують обороноздатність держави
 • О.Ш. Чомахашвілі, Р.В. Бойко
  Особливості діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері охорони праці

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.М. Боровенко, Л.О. Шалімов
  Сучасні реформи кримінального права Німеччини щодо заходів безпеки
 • О.В. Мазур
  Проблеми реалізації принципу верховенства права у кримінальному процесі України
 • О.С. Сомик
  Чинники, що сприяють економічній злочинності в Україні та її проявам в організованих формах

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Н.Г. Калашник, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв
  Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн
 • В.В. Кондрюкова
  Адаптація до професійної діяльності:соціально-психологічний аспект
 • О.І. Кудерміна
  Психологічна характеристика правоохоронця як суб’єкта професійного спілкування
 • І.А. Сорока
  Позитивний соціально-психологічний клімат як засіб профілактики конфліктів у педагогічному колективі
 • О.А. Філь, В.В. Корсакевич
  Особливості сприйняття конкуренції персоналом вищого навчального закладу приватної форми власності

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами