«Правничий вісник Університету «КРОК» №8

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №8 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 151
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 8. – К., 2011. – 151 с

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО

 • Л.С. Криворучко
  Актуальність удосконалення системи забезпечення прав людини в Україні
 • Т.В. Мазур
  Актуальні питання поширення гарантії за вкладами на кошти юридичних осіб у банках
 • О.Ф. Мельничук
  Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина
 • С.П. Пасіка
  Кодифікація соціального законодавства як запорука реалізації соціальних прав і гарантій військовослужбовців
 • Т.А. Француз-Яковець
  Передумови і основні фактори формування й утвердження бікамералізму у практиці парламентів держав Європи
 • А.О. Янчук
  Конституційна модернізація, або окремі аспекти верховенства права в українській правовій системі

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • О.І. Коваленко, Д.В. Боровенко
  Сучасні проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні
 • І.І. Світлак
  Правовий статус громадських інспекторів у сфері боротьби з порушеннями правил полювання та рибальства: законодавчі колізії
 • Ю.Л. Юринець
  Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов’язань України
 • Є.О. Ятченко
  Окремі аспекти обмеженої майнової відповідальності релігійних організацій

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 • Н.В. Дараганова
  Генезис трудових спорів в Україні
 • О.І. Коваленко, Н.О. Коваленко
  Становлення та розвиток сучасної господарсько-інформаційної стратифікації в Україні
 • О.П. Світличний
  Адміністративні принципи в управлінській діяльності щодо земельних ресурсів

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО- ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.Н. Боровенко
  Сучасні проблеми кримінального права в Україні та шляхи їх подолання
 • В.Ю. Горєлова
  Кримінально-процесуальна реституція: поняття та порядок застосування
 • В.І. Грязін
  Судово-медична та судово-психіатрична експертизи при статевих злочинах
 • І.В. Тарасова
  Питання обчислення термінів чинності підписки про невиїзд в Україні
 • Л.О. Шалімов
  Швейцарський кримінальний кодекс як приклад нової кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки та його вплив на реформаційний процес кримінального права Німеччини на початку ХХ століття

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • В.В. Андріяш, В.Є. Шевченко
  Застосування психологічного інструментарію в процесі вивчення іноземних мов
 • О.І. Кудерміна
  Психологія суб’єкта правоохоронних органів у світлі положень методологічної концепції О.М. Ткаченка
 • Н.П. Свиридюк
  Теорія конфлікту як методологічна засада правозахисної діяльності

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами