«Правничий вісник Університету «КРОК» №5 Т. 1

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №5 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 168
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 5. – Т.1. – К., 2010. – 168 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

 • В.О. Веклич
  Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина та можливі шляхи її подальшого розвитку
 • М.А. Панфьорова
  Місце Південно-Східної України в системі адміністративно-територіального устрою Російської імперії наприкінці ХVIII-в першій половині ХІХ ст.

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.Ю. Барвіцький
  Імплементація принципу верховенства прав в процес формування дієздатних територіальних громад
 • В.В. Іванюшенко
  Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля

РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • З.М. Борисенко
  Інституційні основи захисту конкуренції в Росії
 • В.А. Бортняк
  Провадження у справі про банкрутство як процедура правового супроводження погашення податкової заборгованості
 • В.А. Бортняк, К.В. Бортняк
  Особливості застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників податкової служби
 • А.О. Гелич
  Відшкодування спадкоємцям витрат, які не входять до складу спадщини
 • В.К. Гіжевський, В.В. Гвоздь
  До питання теорії та практики регулювання антиконкурентних узгоджених дій в Україні
 • М.В. Гребенюк
  До питання створення Концепції продовольчої безпеки України
 • В. Індюкова
  Law regulation in firearms turnover as ensuring citizens rights in Ukraine
 • О.І. Коваленко, Н.О. Коваленко
  Сучасні аспекти створення договірного та фінансово-організаційного корпоративно-господарського модуля забезпечення прав туристів
 • Т.В. Мазур, Н. Тюхтій
  Реформа системи гарантування вкладів через зміну розміру відшкодування
 • В.А. Січевлюк
  Правове регулювання реєстрації застави корпоративних прав (частки)

РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕСИ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРВО

 • Ю.О. Гелич
  Принципи гарантування таємниці особистого життя людини в інформаційному праві України
 • А.І. Марущак, А.І. Панченко
  До визначення поняття "інформаційна безпека"
 • С.О. Мосьондз
  Реформування податкового законодавства в Україні
 • О.Є. Користін
  Особливості наглядової діяльності регуляторів фінансових ринків у запобіганні відмиванню коштів

РОЗДІЛ 5. КРИМИНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНАЛІСТИКА. КРИМІНАЛОГІЯ

 • І.М. Гаєвський
  Підходи до визначення моделей легалізації (відмивання) коштів та їх практичне використання в умовах сьогодення
 • В.Ю. Горєлова
  Історико-правовий аналіз компенсації державою моральної шкоди потерпілому в кримінальному судочинстві
 • Д.В. Кіріка
  Основні принципи криміналізації злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України
 • І.В. Тарасова
  Підписки про невиїзд у системі запобіжних заходів в Статуті Кримінального судочинства 1864 року

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами