«Правничий вісник Університету «КРОК» №22

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №22 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 218
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 22. – К., 2016. – 218 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз
  Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом
 • А.Й. Француз, Н.П. Костюк
  Юридична природа та сутність застосування норм права
 • А.Й. Француз, Я. Аронов
  Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста
 • А.Й. Француз, О.П. Черновол
  Теоретико-правові засади конституційного обов’язку людини і громадянина щодо сплати податків
 • В.К. Гіжевський
  Фінансовий контроль Уряду Української Народної Республіки в еміграції
 • М.М. Корінний
  Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси (І тис. до н.е. – І тис. н.е.) (частина 2)
 • Т.А. Француз-Яковець
  Теорія та практика утвердження бікамералізму в країнах Європейського Союзу
 • І.Ю. Панова
  Нормотворча діяльність Державного центру Української Народної Республіки в екзилі
 • Я.В. Бардашевич
  Феномен людини до моменту народження Феномен человека до момента рождения

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • І.А. Гетьман-П’ятковська
  Взаємодія міжнародного права і моралі: теоретико-правові аспекти сучасності
 • Т.І. Сухоребра
  Торговельна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання
 • К.В. Доді
  Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: філософсько-правові аспекти Применение международного гуманитарного права к внутренним вооруженным конфликтам: философско-правовые аспекты
 • І.С. Окунєв
  Теоретико-правові питання правосуб’єктності

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • В.В. Корольова
  Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля
 • І.І. Світлак
  Нормативно-правова регламентація та сучасна практика повернення депозитів вкладникам комерційних банків
 • Л.І. Баликіна
  Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.М. Боровенко
  Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки Общая характеристика преступлений против общественной безопасности
 • І.В. Скірський
  Предмети злочинного порушення чинних на транспорті правил і їх класифікація
 • В.Ю. Горєлова
  Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування
 • А.А. Шевчук
  Загальнотеоретичне розуміння державного примусу

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Т.М. Малкова
  Роль політичної еліти у засвоєнні особистістю ціннісних орієнтацій суспільства
 • О.Д. Сафін, Ю.В. Кузьменко
  Вплив геофізичних умoв рeгioну нa iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi йoгo жителів
 • М.С. Каніболоцька
  Особливості прояву організаційної культури в стартап-компаніях
 • Т.О. Ковалькова
  Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів
 • А.М. Маслюк
  Родинний вплив як чинник формування психіки українців
 • Н.М. Мась, Н.А. Сторожук, О.Ф. Приліпко
  Особливості мотивації українців, мобілізованих для захисту Вітчизни Особенности мотивации украинцев, мобилизованных для защиты Отечества
 • О.А. Посвістак
  Аналіз внеску представників системної сімейної психотерапії у становлення психології сім’ї як наукової галузі
 • О.А. Філь
  Система психологічного забезпечення управління персоналом як конкурентна перевага компанії на ринку праці, товарів та послуг
 • С.В. Цимбал
  Лінгвопсихологічний тренінг як модель суспільства і його синергетичний ефект від поєднання психотерапії і психокорекції
 • В.М. Тесленко
  Самопоміч, як засіб попередження професійного вигорання
 • А.Ю. Заболоцький
  Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами