«Правничий вісник Університету «КРОК» №6 Т. 1

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №6 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 138
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 6. – Т.1. – К., 2010. – 138 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 • О.О. Майданник
  Місцеве самоврядування: поняття, характерні риси, загально-правові основи
 • О.І. Виговський
  Гаазька конвенція про переказні та прості векселі 1912 року як етап уніфікації міжнародного вексельного законодавства
 • В.В. Іванюшенко
  Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля: поняття та зміст
 • І.Є. Словська
  Конституційно-правовий статус апарату Верховної Ради України
 • Т.А. Француз-Яковець
  Ідея бікамералізму в Україні: мотиви, рушії, історичні аспекти

РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО; ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Н.В. Дараганова
  Основні положення та інформаційні аспекти запровадження в Україні процедури медіації при вирішенні трудових спорів
 • В.А. Січевлюк
  Процедура звернення стягнення на заставлені корпоративні права у договірному (позасудовому) порядку

РОЗДІЛ 3. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 • О. Гафурова
  Відносини соціального розвитку села як складова предмету аграрного права
 • Д.В. Січкар
  До питання обгрунтованості існування деяких обмежень обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них

РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 • В.А. Бортняк, В.І. Попіль
  Проблемні питання формування поняття "Державний борг" та інституціональне реформування системи управління ним
 • І.М. Гаєвський
  Законодавчі механізми боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом: адміністративно-правовий аспект
 • С. Г. Гордієнко
  Проблеми систематизації нормативно-правового регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні
 • Д. В. Кіріка
  Особливості адміністративно-правових відносин у протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності
 • В. В. Коваленко
  Адміністративно-правові засоби запобігання економічній злочинності
 • І. І. Світлак
  Національне та міжнародне правове забезпечення взаємодії митної служби та третіх осіб
 • Ю. Л. Юринець, Л. М. Бєлкін
  Проблеми забезпечення законності в діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері реалізації культурних прав громадян

РОЗДІЛ 5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В. М. Боровенко, Л. О. Шалімов
  Історичний досвід запровадження заходів безпеки в кримінальному праві Австрії, Німеччини, Швейцарії
 • І. В. Тарасова
  Особливості підписки про невиїзд як одного з видів кримінально-процесуального примусу
 • Т. Л Чорна
  Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами