«Правничий вісник Університету «КРОК» №23

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №23 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 240
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 23. – К., 2016. – 240 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • A. Frantsuz
  Theoretical-legal aspects and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities
 • А.Й. Француз, Н.П. Костюк
  Поняття ефективності правозастосовчої діяльності
 • В.К. Гіжевський, А. Шевчук
  Співвідношення санкцій та юридичної відповідальності: проблемні питання
 • М.М. Корінний
  Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.)
 • Т.А. Француз-Яковець
  Втілення двопалатної моделі організації законодавчого органу влади на теренах пострадянського простору
 • О.В. Кривов’яз
  Шляхи забезпечення правопорядку в сучасній Україні
 • Аронов Ян
  Теоретико-правові аспекти адвокатської таємниці як соціально-етичні спрямування професійної культури юриста
 • Olha Chernovol
  Constitutional duty of man and citizen to defend the Motherland: the theoretical and practical aspects

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Mgr Dawid Stadniczeńko
  Sądownictwo polubowne (arbitraż) – alternatywną formą wymiaru sprawiedliwości
 • В.В. Корольова
  Правова природа інституту патронату над дітьми
 • M. Iskra
  Legal foundations of the EU State Aid acquis and its transposition into Ukrainian legislation
 • В.В. Кабаняча
  Принципи права ЄС. Їх класифікація та короткий аналіз
 • А.В. Кравченко
  Нормативне регулювання у сфері безпеки дорожнього руху
 • В.В. Легкий
  Теоретико-правові аспекти громадянського суспільства в Україні у поглядах В. Копєйчикова
 • О.В. Ляшенко
  Порука у римському праві

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Л.І. Баликіна
  Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням та вживанням алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях
 • A.V. Gurkova
  General characteristics of normative legal acts of local public authorities

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • А.Й. Француз, О.Є. Кучеренко
  Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах
 • О.В. Мазур
  Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як гарантія забезпечення особі права на захист
 • І.В. Тарасова
  Особливості «дисциплінарної» відповідальності суб’єктів незалежної професійної діяльності
 • В.Ю. Горєлова
  Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності
 • В.Я. Дуда, М.П. Климчук
  Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • О.В. Петрунько
  Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості
 • Г.К. Радчук
  Смислове переживання особистості в контексті набуття особистісного досвіду в освітньому середовищі вищої школи
 • О.М. Васильченко
  Організаційно-психологічні аспекти професійної стратегії особистості в контексті вікового становлення
 • Т.О. Ковалькова
  Психологічний портрет майбутніх фахівців з психології
 • А.Ш. Апішева
  Психологічні особливості планування розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу
 • І.О. Марущак
  Соціально-психологічний тренінг як засіб особистісного розвитку студентів
 • А.Є. Смірнов
  Агресивність підлітків та її вплив на міжособистісні стосунки
 • В.М. Тесленко
  Психологічні особливості професійного вигорання педагогів

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами