«Правничий вісник Університету «КРОК» №24

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №24 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 290
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 2312-7686
 • УДК: УДК УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 24. – К., 2016. – 290 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • A. Frantsuz
  Compelling issues of realization of human and civil rights and liber ties in Ukraine
 • А.Й. Француз, В.В. Легкий
  Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження
 • А.Й. Француз, В.С. Половинко
  Роль громадянського суспільства у протидії корупції
 • А.Й. Француз, В. Світлак
  Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд
 • О.В. Кривов’яз
  Правова культура юриста в сучасних умовах розвитку суспільства
 • Н.П. Костюк
  Принцип законності в правозастосовній діяльності
 • Ян Аронов
  Професійна культура юриста як конституційний критерій суспільної проблеми України (теоретико-правові аспекти)
 • А.В. Гуркова
  Загальна характеристика нормативно-правових актів місцевих органів публічної влади
 • Д.А. Пащенко
  Нормативно-правова база та практика масових виселень в Україні (1929–1932 рр.)
 • І.Г. Француз
  Актуальні питання сутності та змісту примусового виконання судових рішень
 • А. Шевчук
  Юридична відповідальність як форма державного примусу

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО- ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • А.П. Заєць, Д.І. Комаров
  Узагальнений аналіз нормативно-правових засад формування охорони інтелектуальної власності в Україні: реалії і перспектива
 • Д.І. Ткач
  Міжнародно-правовий аспект зовнішньої політики України за Президента В.А. Ющенка
 • А.Й. Француз, О.О. Дудкін
  Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку
 • В.К. Гіжевський, І.В. Біленко
  Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві
 • М.В. Григорчук
  Досудове врегулювання як спосіб вирішення господарського спору
 • В.К. Гіжевський, А.М. Веремієнко
  Особливості захисту спадкових прав у судовому та нотаріальному порядку в Україні
 • В.К. Гіжевський, Ю.Г. Хомутовська
  Ведення державного земельного кадастру в Україні та країнах східного партнерства
 • В.К. Гіжевський, О.В. Чубов
  Значення Угоди ТРІПС для українського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності
 • В.Ю. Горєлова
  Поняття фінансово-правової відповідальності як самостійного виду відповідальності
 • О.О. Наумова
  Порушення професійного права адвоката на адвокатський запит та його гарантії в Україні
 • А.В. Кравченко
  Термінологічні проблеми законодавства щодо безпеки дорожнього руху
 • Y. Sheliazhenko
  Legal system of Autonomous Advocacy as example of the self-legislation in voluntary association
 • О.А. Дзусенко
  Проблеми захисту прав на торговельну марку в Україні

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Л.І. Баликіна
  Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням та вживанням алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях (частина 2)

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • A.I. Francuz, Anna Pawlak
  Międzynarodowe regulacje prawne chroniące dzieci przed cyberprzestępczością
 • І.В. Скірський, К.Є. Поджаренко
  Мотив і мета злочинних порушень чинних правил на транспорті
 • І.В. Леоненко
  Законодавче забезпечення приватної детективної діяльності: становлення, сучасний стан, шляхи удосконалення та перспективи

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Б.М. Одягайло
  Інституціоналізація психокультурних значень ринку та її роль у формуванні міжнародних економічних відносин
 • В.А. Янчук
  Развитие идей культурно-исторического подхода Л.С. Выготского в рамках социокультурно-интердетерминистской диалогической метатеории интеграции психологического знания. К 120-летию со дня рождения
 • О.В. Петрунько
  Науковий дискурс конфлікту в соціальній та юридичній психології
 • О.М. Васильченко
  Сучасні підходи до дослідження сім’ї у психології
 • І.В. Сингаївська, В.В. Ткач, Р.М. Ткач
  Методи юнгіанського аналізу в розв’язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя)
 • Ю.О. Живоглядов
  Екзистенціальна традиція: підхід в психотерапії, консультуванні, коучингу
 • В.А. Шимко, К.В. Олександренко
  Роль і місце іншомовної комунікативної компетентності у формуванні професійної комунікативної діяльності
 • Т.О. Ковалькова
  Вивчення синдрому емоційного вигорання у педагогічних фахівців
 • М.С. Кутас
  Необхідність розвитку асертивності як складової конфліктологічної компетентності педагога
 • О.А. Карачинський
  Підходи до поняття сенсу в психологічних школах З. Фрейда, А. Адлера та К. Юнга
 • В.Г. Пасічна
  Аналіз психологічної адаптації та особистісної трансформації безробітних у професіогенезі
 • О.О. Приймук
  Ефективність впливу корекційно-тренінгової програми на розвиток мотиваційного компоненту як складової професійно важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами