«Правничий вісник Університету «КРОК» №25

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №25 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 241
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 25. – К., 2016. – 241 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • A. Frantsuz
  Prevention and Counteraction of Terrorism by State Authorities: Theoretical and Legal Aspects
 • Marta Prucnal-Wójcik, A. Frantsuz
  The UN Committee on the Rights of the Child and the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child – a Comparative Perspective
 • В.С. Сідак
  Українські спецслужби доби національно- визвольних змагань 1917–1921 рр.
 • І.Й. Магновський
  Децентралізація публічної влади як складова розвитку правової держави в Україні
 • А.Й. Француз, В.С. Половинко
  Приватна детективна діяльність та корупційні ризики
 • О.В. Кривов’яз
  Форми забезпечення правопорядку інститутами громадянського суспільства
 • Є.В. Павліченко
  Адміністративно-правове регулювання внутрішньовиробничих економічних ситуацій
 • Н.П. Костюк
  Поняття та зміст практики застосування норм права органами виконавчої влади
 • Ю.М. Даценко
  Інституціональні проблеми України в умовах процесу внутрішнього переміщення
 • Ю.І. Миколаєнко
  Періодизація генезису прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
 • В.І. Світлак
  Тенденції розвитку договірно-правового регулювання торговельно-економічної співпраці України та Республіки Кіпр
 • І.Г. Француз
  Формування правових засад діяльності органів примусового виконання судових рішень в Україні в роки незалежності
 • Ю.В. Шеляженко
  Розвиток особистої автономії в історії права

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Д.І. Ткач
  Шлях Угорщини до євроатлантичної інтеграції (політико-правовий аспект)
 • В.Ю. Горєлова
  Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання
 • М.В. Григорчук
  Судовий захист як складова цивільно-правового захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання
 • С.Г. Александрова
  Основні проблеми та реальний стан акціонерних товариств України

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • О.А. Губська
  Особливості стадій працевлаштування державних службовців

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • І.В. Леоненко
  Правовідносини у приватній детективній діяльності
 • В.В. Комлик
  Склад приватного правопорушення

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • І.В. Сингаївська
  Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу
 • Т.М. Малкова
  Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти
 • А.О. Годун, О.В. Петрунько
  Особливості відхиленої поведінки підлітків у сучасному аномічному суспільстві
 • В.Є. Шевченко, О.М. Муханова
  Кадрова безпека підприємства: організаційно-психологічні аспекти
 • Т.О. Ковалькова
  Вивчення передумов та симптомів синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів
 • І.А. Сорока
  Психологічні особливості організаційного середовища вищого навчального закладу
 • Н.Л. Шeлeнкoвa, Є.O. Бaлaбушкa
  Тexнoлoгiя пoдoлaння пcиxiчнoї ригiднocтi у кoмбaтaнтiв
 • Н.Г. Бойченко
  Сімейне оточення як домінантний фактор та базова детермінанта життєвої успішності особистості
 • І.В. Жебчук
  Психологічні основи управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу
 • В.Г. Пасічна
  Методологічні підходи до організації дослідження психологічних детермінант адаптації безробітних у процесі перенавчання
 • О.Р. Рафіков
  Соціальний оптимізм як чинник організаційної культури сучасного університету

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами