«Правничий вісник Університету «КРОК» №26

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №26 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 202
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 26. – К., 2017. – 202 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • A. Frantsuz
  Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon
 • Piotr Zamelski, A. Francuz
  Między wartością i normą. Rozważania inspirowane pedagogiką prawa
 • Stanisław Leszek Stadniczeńko
  Odczytywanie znaczenia tekstуw prawnych w kontekście obiektywnej wykładni systemu prawa
 • Д.І. Ткач
  Угорщина – тернистий шлях до правової держави
 • І.Й. Магновський
  Особливості тлумачення права крізь призму доктрин Європейського суду з прав людини
 • В.В. Корольова
  Теоретико-правові підходи до визначення земельного права як галузі права України
 • Б.В. Бернадський
  Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України
 • В.Ю. Горєлова
  Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні
 • М.В. Григорчук
  Проблеми розуміння конституційних гарантій щодо об’єктивного та справедливого захисту прав та законних інтересів суб’єктів права
 • О.О. Корнієнко
  Практика застосування законодавства про соціальне забезпечення урядом Української Центральної Ради
 • О.В. Кривов’яз
  Деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності
 • Н.П. Костюк
  Управлінський аспект процесу застосування норм права
 • В.І. Світлак
  Правове забезпечення інвестиційної співпраці України та Республіки Кіпр
 • І.Г. Француз
  Принципи діяльності з примусового виконання судових рішень в Україні: теоретико-прикладні питання
 • А.А. Шевчук
  Науково-теоретичний огляд поняття дисциплінарного примусу в окремих сферах суспільних відносин
 • Ю.В. Шеляженко
  Особиста автономія у практиці Європейського Суду з прав людини

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • А.Й. Француз, Т.І. Вароді
  Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу
 • В.К. Гіжевський, С.Г. Александрова
  Ключові проблеми корпоративних відносин в акціонерних товариствах України
 • В.К. Гіжевський, І.С. Коновал
  Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення
 • Доди Корина
  Защита детей во время вооруженных конфликтов
 • С.О. Теллiс
  Охорона прав інтелектуальної власності у сфері промислового дизайну як умова інтеграції в систему міжнародної торгівлі

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • О.А. Губська
  Теоретико-правова характеристика підготовки та перепідготовки державних службовців

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • І.М. Доляновська
  Кримінологічна характеристика заходів з протидії порушень особистих прав і свобод громадян в контексті стану громадської безпеки в Україні
 • О.В. Мазур
  Відповідальність за придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів: кримінально-правовий аспект
 • І.В. Леоненко
  Особливості застосування спеціальних технічних засобів у приватній детективній діяльності
 • В.В. Комлик
  Роль складу правопорушення при застосуванні галузевої юридичної відповідальності

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Л.В. Сабліна, С.В. Збітнєва
  Психологічні особливості емоційного стану офтальмохірургічних хворих у передопераційному періоді

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами