«Правничий вісник Університету «КРОК» №27

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №27 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 198
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 27. – К., 2017. – 198 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • A.I. Francuz, Justyna Stadniczeńko
  Ochrona dziecka (dzieciństwa) przed negatywnym wpływem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane
 • A.I. Francuz, Dawid Stadniczeńko
  Idea integracji europejskiej jako narzędzie pokoju i stabilizacji wśród narodów
 • A.I. Francuz, Elżbieta A. Maj
  Administracyjnoprawny system świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce
 • А.Й. Француз, Ю.І. Миколаєнко
  Основні концепції сучасного праворозуміння прав людини на свободи пересування і вільний вибір місця проживання
 • Т.А. Француз-Яковець
  Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької Республіки
 • В.О. Веклич
  До питання щодо особливостей правового регулювання і правозастосування при взаємодії органів державної влади і громадянського суспільства у боротьбі з корупцією в Україні
 • В.Ю. Горєлова
  Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні
 • М.В. Григорчук
  Порівняльно-правові аспекти засобів і форм захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів права
 • О.В. Кривов’яз
  Захист прав дитини в умовах збройного конфлікту
 • М.В. Вайнагій
  Конфлікт як одна з передумов початку переговорного процесу (поняття, класифікація, характерні особливості)

РОЗДІЛ 2.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Д.І. Ткач
  Введення візового режиму з Росією, політико-правовий аспект
 • С.І. Бояркіна
  Перспективи розвитку українського законодавства у сфері забезпечення і реалізації права на охорону здоров’я

РОЗДІЛ 3.КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • І.В. Тарасова
  Питання підвищення ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України
 • В.В. Комлик
  Методологія аналізу категорії «склад правопорушення»

РОЗДІЛ 4.АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • І.В. Сингаївська, В.В. Серединська
  Психологічний аналіз феномена ностальгії
 • О.В. Петрунько, Р. Юсупова
  Психолого-педагогический анализ феноменасоциальной мобильности
 • L. Romanyuk
  Axio-factor of openness to change values in ukrainian, polish and romanian young adults
 • Г.В. Абаніна
  Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті наративного підходу
 • Р.А. Мороз
  Психологічний аналіз сімейних міфів сучасної української сімейної системи
 • I.A. Soroka
  Challenges of teaching legal English at Ukrainian universities
 • Р.М. Ткач
  Терапевтична метафора як метод юнгіанського консультування
 • А.В. Шулдик
  Типи корпоративної культури в медичних організаціях
 • І.В. Форноляк
  Формування усвідомленого ставлення учнів з девіаціями поведінки до збереження власного здоров’я
 • В.Ю. Жовнер
  Компоненти і взаємозв’язки показників конкурентоспроможності фахівців туристичного бізнесу
 • І.С. Птуха
  Теоретико-методологічні засади професійного психологічного відбору персоналу в міжнародні компанії
 • Н.С. Шишко
  Соціальні інтернет-практики як чинник психологічного благополуччя старшокласників: результати емпіричного дослідження

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами