«Правничий вісник Університету «КРОК» №28

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №28 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 192
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 28. – К., 2017. – 192 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз, В.С. Поліщук
  Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект
 • А.Й. Француз, К.В. Перепадін
  Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти
 • Д.І. Ткач
  Конституційне реформування правосуддя в Угорщині як основа формування правової держави
 • В.К. Гіжевський, В.О. Барсуков
  Правове регулювання інноваційної діяльності
 • Т.А. Француз-Яковець
  Окремі аспекти еволюції бікамералізму
 • В.Б. Гдичинський
  Наслідки реалізації правових стратегій у правовому житті сучасного суспільства
 • Ю.І. Миколаєнко
  Конституційно-правові обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання

РОЗДІЛ 2.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО- ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • А.Й. Француз, С.В. Дерев’янчук
  Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади
 • А.Й. Француз, Д.В. Куликов
  Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права
 • А.Й. Француз, Б.В. Скрипачов
  Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій
 • А.Й. Француз, А.В. Степенко
  Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi
 • В.О. Козенюк, Н.В. Паламарчук
  Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання
 • П.М. Черепій
  Історія становлення кримінального судочинства в Німеччині
 • І.І. Світлак
  Відповідальність за невиконання договору банківського вкладу (депозиту): колізії теорії та практики
 • В.К. Гіжевський, І.М. Байко
  Використання природних ресурсів у сфері господарювання
 • В.К. Гіжевський, А.С. Мумрієнко
  Становлення інституту державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: еволюція та розвиток
 • В.К. Гіжевський, В.Ю. Охапіна
  Актуальні питання проблематики недобросовісної конкуренції серед приватних вищих навчальних закладів України
 • В.К. Гіжевський, Я.І. Яремчук
  Питання захисту інтересів роботодавця при створенні службових творів
 • В.В. Корольова, Я.В. Лахтадир
  Юридична природа договору комерційної концесії
 • О.О. Наумова
  Ведення адвокатського досьє в Україні
 • В. Світлак
  Перспективи двосторонньої взаємодії України та Республіки Кіпр у світлі імплементації Директив ЄС

РОЗДІЛ 3.КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • І.І. Світлак, І.В. Скірський
  Криміналістична характеристика злочинних посягань на право інтелектуальної власності
 • М.С. Міщук, С.О. Белікова
  Цивільно-правові заходи відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням:переваги та проблеми

РОЗДІЛ 4.АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Т.М. Малкова
  Спілкування: структурно-функціональний аналіз публічного виступу
 • Т.О. Ковалькова
  Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії
 • Н.А. Гура
  Наукові уявлення про внутрішні чинники кар’єрного розвитку: огляд психологічних теорій
 • Н.С. Чернега
  Обґрунтування психодіагностичного інструментарію емпіричного дослідження психологічних компонентів іміджу закладу вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами