«Правничий вісник Університету «КРОК» №29

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №29 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 246
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • ББК: ББК 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 29. – К., 2017. – 246 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз, Н.В. Степаненко
  Дотримання прав дитини в зоні військового конфлікту
 • А.Й. Француз, Т.В. Стрельникова
  Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування: генеза та правові наслідки
 • Д.І. Ткач
  Становлення Конституційного Суду в Угорщині (частина перша)
 • В.В. Корольова, І.А. Майданюк
  Приватні виконавці – новий інститут у сфері виконання судових рішень в Україні
 • В.В. Корольова, Д.П. Санько
  Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання: перспективи для України
 • Т.А. Француз-Яковець
  Окремі аспекти історико-правового осмислення традиції парламентаризму, його бікамеральних інститутів на етапі Середньовіччя. Еволюція власного і запозиченого досвіду у сфері державотворення і правотворення України
 • Т.А. Француз-Яковець, О.В. Цилюрик
  Теоретико-правові аспекти формування етичних засад професійної діяльності юриста у країнах Європейського Союзу
 • С.О. Теллiс
  Інститут президентства в Угорщині новітньої доби: політико-правовий аспект
 • В.Б. Гдичинський
  Історико-правові передумови розвитку правових стратегій
 • Ю.І. Миколаєнко
  Змістовне наповнення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
 • В.С. Поліщук
  Становлення та розвиток інституту уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО- ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • А.Й. Француз, В.М. Антонишин
  Джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею
 • А.Й. Француз, К.В. Гречишнікова
  Особливості державної реєстрації договору франчайзингу в країнах Європейського Союзу
 • А.Й. Француз, І.О. Пархомець
  Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва
 • О.Б. Олійник, М.В.Собчук
  Удосконалення та розвиток державної політики у сфері управління земельними ресурсами
 • О.Б. Олійник, С.В. Глаговський
  Правові проблеми регулювання банкрутства
 • О.Б. Олійник, K.О. Інгман
  Актуальність питання вдосконалення та взаємодії законодавчих норм щодо діяльності третейського суду як метод вирішення спорів учасниками ринку фінансових послуг
 • В.Б. Скоморовський, А.С. Зборчий
  Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення
 • В.О. Козенюк, А.Ю. Янкова
  Законодавча основа правового регулювання господарської діяльності вищих навчальних закладів
 • В.К. Гіжевський, І.М. Скриник
  Недобросовісна конкуренція та захист прав інтелектуальної власності, шляхи вирішення проблем
 • M. Mishchuk, K. Mishchuk
  Asymmetric Warfare in Syria: a Challenge to the International Humanitarian Law
 • М.С. Міщук, Л.В. Куца
  Юридичні особливості визначення договору постачання в господарсько-торговельній діяльності підприємства
 • І.І. Баликін, С.І. Снісаренко
  Практика застосування ч. 4 ст. 96 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарськими судами України

РОЗДІЛ 3.ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • В.О. Козенюк, Л.В. Щербак
  Проблеми розвитку фінансової діяльності в Україні
 • О.В. Барабаш, Д.В. Корнієнко, М.В. Антонюк
  Розробка системи екологічного менеджменту для підприємств промислового комплексу як механізм сталого розвитку регіону
 • А.М. Коваль, О.О. Плахтій
  Реформування у сфері земельних правовідносин

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • V. Horielova
  Detective Secret Service in Informative Space: Morally Legal Limits
 • П.М. Черепій
  Кримінальне судочинство Німеччини. Загальна характеристика

РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • О.М. Васильченко, К.Р. Янковська
  Особливості ставлення молоді до норм сексуальності: міфологізація та стереотипізація образів гетеро- та гомосексуалів
 • І.В. Сингаївська, С.Б. Федорець
  Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління
 • Н.О. Алюшина, Г.В. Кудринська
  Фактори психологічної готовності державних службовців до нововведень
 • Т.О. Ковалькова
  Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційному вигоранню вчителів
 • О.А. Борець
  Дослідження мотивації особистості в процесі пошуку роботи
 • А.О. Капацина
  Впровадження в роботу комерційної організації системи коуч-наставництва з метою розвитку професійних компетенцій менеджерів по роботі з клієнтами
 • А.Є. Смірнов
  Теоретичний аналіз проблеми адаптації

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами