«Правничий вісник Університету «КРОК» №31

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №31 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 211
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 31. – К., 2018. – 211 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз, М.М. Корінний
  Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.) Частина ІІІ
 • A. Frantsuz, M. Liashchenko
  Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 2)
 • Д.І. Ткач
  Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 1)
 • О.Б. Олійник
  Концепція риторичної аргументації як теоретико-методологічна основа розвитку юридичної риторики
 • В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинский
  Правотворчество как практическое воплощение концепции правовых парадигм в теории государства и права
 • Т.А. Француз-Яковец
  Бикамерализм как основа развития демократии в государстве
 • В.В. Корольова, Л.О. Макас
  Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти
 • Л.І. Баликіна-Галанець
  Теоретико-правовий аналіз громадянського суспільства в Україні та республіці Білорусь
 • В.В. Баліцький
  Нові історичні реалії дипломатичної й розвідувальної діяльності
 • О.І. Дермановський
  Уряд Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (друга частина)
 • Н.В. Степаненко
  Інститут забезпечення прав дитини: історико-правовий аналіз
 • С.О. Теллiс
  Інститут президентства в Україні 1991-2014 р.: історично-правові аспекти, суб'єктивні чинники та їх наслідки (частина 2)

РОЗДІЛ 2.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • І.І. Світлак
  Модерні підходи до підготовки кадрів в правничій сфері
 • М.В. Григорчук, А.О. Моргунова
  Наукові підходи до розуміння сутності та природи спрощених проваджень
 • В.Ю. Цьомра
  Огляд основних теорій сутності юридичної особи та їхній вплив на уявлення про її правосуб’єктність

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Т.С. Гавриленко
  Програма соціально-економічного розвитку міста – як основний елемент місцевої економічної політики Київської міської ради
 • М.С. Міщук
  Законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів України за неособисте голосування на засіданнях Верховної Ради: перспективи їх реалізації
 • І.В. Леоненко
  Криміналістичне забезпечення доказування при розслідуванні злочинів

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • V. Horielova
  Eudemonism of private detective activity
 • В.К. Гіжевський, І.В. Скірський
  Особливості вини у злочині, передбаченому ст. 291 Кримінального кодексу України
 • І.І. Світлак, І.В. Скірський
  Державний примус в кримінальному праві
 • О.М. Лемешко, М.В. Стрілець
  Окремі проблеми реалізації відповідальності за скоєння міжнародних злочинів

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • В.В. Балахтар
  Особливості самоставлення особистості фахівців з соціальної роботи
 • О.В. Козак
  Особливості розвитку лідерських якостей учнів професійно-технічного закладу освіти
 • А.Є. Смірнов
  Психологічний аналіз проблеми адаптації працівників на робочому місці
 • В.М. Тесленко
  Операціоналізація феномену професійного вигорання педагогів
 • О.В. Харченко
  Психологічні особливості самореалізації особистості в зрілому віці
 • О.Ю. Шломін
  Особливості відповідальності працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції
 • О.В. Ярещенко
  Причини професійної деформації співробітників поліції: соціально-психологічний аспект

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами