«Правничий вісник Університету «КРОК» №32

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №32 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 212
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 33. – К., 2018. – 212 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз, О.П. Мельничук
  Поняття, правова природа та сучасний стан міграційних процесів в Україні
 • Д.І. Ткач
  Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 2)
 • А.В. Міщенко
  Засади конституційних обмежень соціально-економічних прав людини: європейський досвід та його значення для України
 • Є.В. Чайковська, І.І. Баликін
  Генезис та перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні
 • А.Є. Шевченко
  Рецензія на монографію «Конституційні основи бікамералізму в сучасних державах Європи: порівняльні аспекти»

РОЗДІЛ 2.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • В.К. Гіжевський, А.А. Сиротюк
  Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • В.К. Гіжевський, Ю.О. Івахненко
  Проблеми правового статусу суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в галузi надання послуг з охорони фiзичної особи або майна в Українi
 • О.Б. Олійник, Я.Ю. Демченко
  Правовий статус дитини в договорі сурогатного материнства
 • В.В. Корольова, І.А. Красюк
  Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав
 • В.В. Корольова, В.В. Кресан
  Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС
 • В.В. Поліщук
  Досвід країн Співдружності Незалежних Держав у питаннях правового регулювання медіації в господарських спорах
 • І.В. Леоненко, О.І. Трепак
  Шляхи вирішення проблем кредитування фізичних осіб
 • І.А. Мельник
  Становлення елементів механізму захисту прав позичальників споживчих кредитів в Україні

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • І.М. Доляновська, О.В. Гіфес
  Правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • С.А. Саблук
  Початки українського державотворення: кримінально-правовий аспект
 • І.М. Доляновська, А.С. Бобров
  Колізії в тлумаченні поняття «громадська безпека» в законодавстві України та правовій науці
 • В.Б. Скоморовський, Ю.М. Хміляр
  Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення
 • Ю.В. Шеляженко
  Звіт про участь у Міжнародній конференції з кримінального права у Оксфорді: обмін знаннями і погляд на Україну

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • H.V. Abanina
  Time structuring of media communication:differential approach
 • O. Petrunko, V. Teslenko
  Change policy as “the new anti-burnout psychology” for teachers
 • С.М. Мустафаев
  Особенности эмоциональной сферы и коммуникативной компетентности у подростков с интернет-зависимым поведением
 • А.В. Склярук
  Статус дитини в проблемній сім’ї як чинник репродукції сімейного досвіду
 • І.С. Птуха
  Модель професіографії менеджерів міжнародних торговельних організацій
 • Н.С. Чернега
  Аналіз результатів соціального компоненту в структурі іміджу закладів вищої освіти
 • Р.П. Шевченко
  Реактивная и личностная тревожность у студентов специальностей морского и речного транспорта
 • О.М. Васильченко, К.О. Даренська, Л.І. Паращенко
  Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи
 • Ю.Г. Ковровський
  Актуальні проблеми здійснення професійної кар’єри персоналом системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 • О.М. Волуйко
  Готовність до інноваційної діяльності та діяльнісна рефлексія поліцейських
 • Ю.О. Живоглядов
  Психологічний зміст екзистенціальної проблематики: кроки до уточнення смислового поля екзистенціальної психології та розширення її інструментарію
 • І.В. Козицька, А.В. Щербенюк
  Дослідження рівня розвитку та особливостей інтелекту у молодших школярів в залежності від статі

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами