«Правничий вісник Університету «КРОК» №34

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №34 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 193
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 34. – К., 2019. – 193 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • Француз А.Й., Лященко М.М.
  Генезис глобальної системи антикорупційної боротьби
 • Олійник О.Б.
  Розвиток юридичної риторики в середні віки та епоху ренесансу
 • Корнієнко О.О.
  Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату
 • Доляновська І.М.
  Сучасні риси порушення конституційного права дитини на освіту в Україні
 • Костюк Н.П.
  Проблеми виборчого законодавства України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Шишка Р.Б.
  Санкції в цивільному праві
 • Lukianets V.S.
  «Soft-law» in providing of fair competition
 • Форноляк В.М.
  Становлення міжнародно-правових основ співробітництва держав у сфері протидії тероризму
 • Киричук А.С., Шевчук Т.М.
  Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Дишлева І.О.
  Механізм формування доходів державного бюджету України: правовий аспект
 • Талимончик А.Б.
  Сутність та призначення місцевих бюджетів: правовий аспект

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Horielova V.
  The ethics and morality of a private detective in the field of the legal requirements of the modern universe

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Наконечна Н.В.
  Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти
 • Ніколаєв Л.О., Маркелова А.В.
  Психологічні чинники дезадаптації дітей молодшого шкільного віку
 • Лимар Л.В.
  Поняття соціальної компетентності сімейного лікаря як різновиду його професійної компетентност
 • Карпенко О.В.
  Перфекціонізм як проблема психології особистості .
 • Алюшина Н.О., Кудринська Г.В.
  Пілотне дослідження вивчення рівня спроможності служб управління персоналом державних органів
 • Васильченко О.М., Льошенко О.А., Чмір О.В.
  Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентів закладів вищої освіти
 • Кушніренко К.О.
  Психологічні особливості вибору партнера сучасною молоддю
 • Артемов В.Ю., Руснак О.В., Жалубак В.М.
  Ризики, які виикають в ході використання соціальних мереж в інтернеті: психологічний аспект
 • Шикер Л.В.
  Рівні особистісного саморозвитку вчителів: результати констатувального експерименту

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами