«Правничий вісник Університету «КРОК» №35

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №35 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 228
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 35. – К., 2019. – 228 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • Француз-Яковець Т.А.
  Тенденції розвитку парламентаризму в контексті сучасних глобалізаційних процесів
 • Баликіна-Галанець Л.І.
  Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки)
 • Корольова В.В., Шубіна І.А.
  Окремі аспекти забезпечення права людини на здоров’я в умовах збройних конфліктів
 • Кінзерська Т.В.
  Правозахисна діяльність Іллі Шрага
 • Гавриленко Т.С.
  Дипломатична місія воєводи Адама Киселя з точки зору сучасності

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Гіжевський В.К., Остролуцький М.В.
  Спадковий договір: основи теорії
 • Григорчук М.В.
  Теоретико-правова характеристика господарського суду
 • Mishchuk M.S.
  European anti-corruption regulation and its implementation in the Central Europe: on the case of Poland
 • Вайнагій М.В.
  Правове регулювання місця та ролі третьої сторони у переговорному процесі
 • Ткач Д.І., Казік Т.В., Гнілуша С.І
  Порівняльно-правовий аналіз угод про вільну торгівлю з Україною на прикладі ЄС та Канади

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Lukianets V.S.
  International institutions in providing fair competition
 • Чернетченко О.М.
  Особливості правового регулювання фінансування нової моделі медичних послуг в системі охорони здоров`я
 • Самань В.В.
  Окремі аспекти нормативно-правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями
 • Гіжевський В.К., Бабенко В.В.
  Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Француз А.Й., Галагоза В.О.
  Перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Сингаївська І.В., Федорець С.Б.
  Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників
 • Васильченко О.М., Чернікова Ю.Л.
  Гендерні особливості професійної компетентності майбутніх економістів
 • Льошенко О.А., Гриценко І.М.
  Особливості формування іміджу у медико-соціальному напрямку
 • Тесленко В.М.
  Динамічні процеси як трансформація особистості педагога на шляху до «невигорання»
 • Шикер Л.В.
  Програма активізації особистісного саморозвитку вчителя та результати її впровадження в умовах неформальної освіти
 • Левшенюк Н.А.
  Рефлексія як індикатор особистісної готовності викладача післядипломної освіти до діяльності в умовах змін
 • Жебчук І.В.
  Прогноз змін та підвищення рівня ефективності у діяльності керівників закладів загальної середньої освіти від використання засобів психологічного впливу
 • Живоглядов Ю.А.
  Экзистенциальные мишени и психологические реакции, актуальные для работы психологов в ситуациях вспышки инфекционных заболеваний, имеющих высокий стрессогенный потенциал

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами